fa-IR
border
بهروز معتمدی زاده

بهروز معتمدی زاده

مربی
   فوق لیسانس
   ایران
   سیستان و بلوچستان
   زابل
   دانشگاه علوم پزشکی زابل

کارشناس ارشد آمار و اپیدمیولوژی هستم.مسلط به آنالیز داده های آماری.و طراحی مطالعات.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران