fa-IR
border
الهام صادقی

الهام صادقی

موسس
   فوق لیسانس
   ایران
   یزد
   میبد
   میبد- خیابان22بهمن- مرکز رشد علم و فناوری- طبقه3

بعد از دوره لیسانس را به استخدام بانک درآمدم. ولی بانک چیزی نبود که بخواهم 30سال از بهترین سالهای عمرم را در آن بگذرانم. استعفا دادم و همزمان با ادامه تحصیل مدتی در آموزشکده فنی دختران تدریس کردم.
علاقه به کاری نو و ساختن در من و همسرم از دوران کودکی بوده و هست. پازل سرگرمی هست که فرزندانمان علاقه دارند ولی در بازار پازل مناسب به سختی پیدا می شد پس با همراهی همسرم چند پازل برای فرزندانمان ساختیم. این شروع ماجرای ما بود.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران