fa-IR
border
وحید نوری

وحید نوری

مربی
   فوق لیسانس
   ایران
   کرمانشاه
   کرمانشاه
   شتابدهنده کارآفرینی تیک

مدیر اجرایی شتابدهنده تیک

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران