fa-IR
border
مریم مشرف الملک

مریم مشرف الملک

متخصص
   فوق لیسانس
   ایران
   چهارمحال و بختیاری
   شهرکرد
   آموزشگاه کامپیوتر پنجره
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران