border
یاسمن حسین زاده

یاسمن حسین زاده

متخصص
   فوق لیسانس
   ایران
   گیلان
   رشت

IT-گرایش شبکه های کامپیوتری

// رشت

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران