border
مهدیه سلطانی

مهدیه سلطانی

متخصص
   دکتری و بالاتر
   ایران
   البرز
   کرج

حوزه تحصیلاتی من کشاورزی و اکولوژی بوده است که مهمترین وجه متمایز کننده فعالیت هایم با دیگر همکاران، تجربه کاری در در جوامع محلی، فعالیت به عنوان تسهیلگر و مهارت در نوشتن طرح های اجرایی در حوزه کشاورزی است. در زمینه محیط زیست و پسماند مهمترین فعالیت هایم در زمینه آگاه‌سازی جامعه محلی در مناطق گردشگری و روستاها بوده است که باعث کسب جایزه طرح برتر محیط زیستی از طرف سازمان محیط زیست شد. در سال اخیر در دانشگاه امام خمینی و در بخش آموزش کشاورزان و بهره‌برداران حوزه کشاورزی مشغول بودم که تجربه کاری ام را با افراد درگیر با این زمینه شغلی بسیار افزایش داد.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران