fa-IR
border
محسن isjl

محسن isjl

صاحب ایده (مبتکر)
   لیسانس
   ایران
   اصفهان
   شاهین شهر و میمه
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران