fa-IR
border
محمدامین نوبخت

محمدامین نوبخت

مربی
   فوق لیسانس
   ایران
   فارس
   شیراز
   دانشگاه شیراز، برج نوآوری، طبقه نهم
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران