fa-IR
border
رضا  جعفری فرد

رضا جعفری فرد

متخصص
   فوق دیپلم
   ایران
   مرکزی
   اراک
   میدان شریعتی - ابتدای خیابان طالقانی -اداره کل دامپزشکی
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران