fa-IR
border
فرید لطفی

فرید لطفی

متخصص
border
تیم طراحی موشنز

تیم طراحی موشنز

   لیسانس
   ایران
   کردستان
   مریوان
   کردستان، مریوان، مجتمع یونس کردستانی، طبقه +۱، پلاک ۷
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران