fa-IR
border
مهران غفاری

مهران غفاری

موسس
   فوق لیسانس
   ایران
   خراسان رضوی
   مشهد
   مشهد پارک علم و فناوری خراسان - مرکز رشد ICT واحد 406
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران