fa-IR
border
مجتبی سمیع زاده

مجتبی سمیع زاده

موسس
   فوق لیسانس
   ایران
   قم
   قم
   گلزار شهداء، ک 41، مرکز رشد دانشگاه قم، واحد 115
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران