fa-IR
border
محمد بابائیان

محمد بابائیان

متخصص
   لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران
   تهران

بازاریابی و فروش خلق بازار و شناخت بازار و زمان لانچ محصول و خدمت و ارتباط گیری با مدیران و واردات و صادرات و خدمات حوزه های مالی و بودجه بندی و مشاوره و خدمات حوزه های مدیریت و کارآفرینی

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران