fa-IR
border
ملیکه بهشتی فر

ملیکه بهشتی فر

صاحب ایده (مبتکر)
   دکتری و بالاتر
   ایران
   کرمان
   کرمان
   دانشگاه
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران