fa-IR
border
امین خلیل یزدی

امین خلیل یزدی

صاحب ایده (مبتکر)
  
   ایران
   کرمان
   کرمان
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران