fa-IR
border
محسن منتظری شاتوری

محسن منتظری شاتوری

صاحب ایده (مبتکر)
   فوق دیپلم
   ایران
   اصفهان
   اصفهان
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران