border
محمدرضا اقبال

محمدرضا اقبال

صاحب ایده (مبتکر)
   فوق دیپلم
   ایران
   اصفهان
   اصفهان
   دانشجو

محمدرضا اقبال هستم 19 ساله دانشجوی رشته مهندسی نرم افزار از دانشگاه دولتی شهرضا(اصفهان) مدتی به فکر تغییر در زندگی هم ولایتی هایم هستم که بتوانم کاری برای شان انجام بدهم که نان آور سفر خود و خانواده خود باشند و باعث رونق فرهنگ کسب کار سالم در کشورم شوم انشالله با کمک ستاد با عزمت شما بتوانم در روزی این جوانان تغییر و تحولی ایجاد کنم.
میتوانم تضمین کنم که با کمک و پیگیری شما بتوانم پا بر عرصه ی مهمی بگذارم
این قسمت برای برای ایده است این قسمت شهرستان شهرستان ما وجود ندارد و من مجبور به انتخاب شهراصفهان شدم
روستایی ما واقع در شهرستان خور و بیابانک - روستایی گردشگری مهرجان

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران