fa-IR
border
سیدمحمود میران

سیدمحمود میران

مربی
   لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران
   زعفرانیه
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران