border
مرتضی رستمی

مرتضی رستمی

موسس
   فوق لیسانس
   ایران
   مازندران
   تنکابن

تحلیل فناوری های نوین حوزه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال
مشاوره راه اندازی استارت آپ های حوزه فناوری اطلاعات
توسعه وب سایت ها، درگاه ها و نرم افزارهای تحت وب
طراحی و توسعه نرم افزارهای کاربردی موبایل
پیاده سازی تکنولوژی مفهمومی ساختار سرویس¬گرا در سامانه های توزیع یافته و سیستم های اطلاعاتی کلان.
آشنایی با پیاده¬سازی رهیافت سرویس به عنوان نرم افزار(SaaS: Software as a service) در توسعه چهارچوب های نرم افزاری.
آشنایی با تکنولوژی های داده¬کاوی (Data mining) در کشف و استخراج دانش در سیستم های پایه اطلاعات.
توانایی پیاده سازی مدیریت دانش(Knowledge management) از طریق روش ها و تکنولوژی های ترکیبی فرآیندپذیر.
آشنایی با کتابخانه زیربنایی فناوری اطلاعات مشهور به ITIL (Information Technology Infrastructure Library) مورد استفاده در طراحی و بازمهندسی سازمانهای نوین و پویا برای حضور موفق در شرایط رقابتی حاضر متاثر از فناوری اطلاعات.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران