fa-IR
border
علی مسافری ضیاالدینی

علی مسافری ضیاالدینی

متخصص
   فوق لیسانس
   ایران
   خراسان رضوی
   مشهد
   مشهد- هاشمیه

کارشناس ارشد اقتصاد هنر- طراح و ایده پرداز در حوزه کسب و کار هنری- 12 سال فعالیت اجرایی در حوزه فعالیت های فرهنگی و هنری- پیوست نگار اقتصادی - پیوست نگار فرهنگی

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران