border
علیرضا اسکندری

علیرضا اسکندری

موسس
   دیپلم
   ایران
   تهران
   تهران

alireza-eskandari.ir

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران