fa-IR
border
بهزاد حسین عباسی

بهزاد حسین عباسی

مربی
   دکتری و بالاتر
   ایران
   گلستان
   گرگان
   تهران

سرپرست پخش منطقه ای شرکت پخش پردیس در استان فارس
– مدیر لجستیک و پخش شرکت پردیسان در جنوب کشور
– معاون بازرگانی شرکت پرگان سان در حوزه خدمات نفتی
– معاون فروش و بازرگانی شرکت سامیاکو
– مدیر فناوری اطلاعات و مدیر آزمون مؤسسه ماهان
– معاون بازرگانی شرکت تحقیقات پیشرفته
– مدیر نمایندگی ها، مدیر آموزش مجازی و مدیر فناوری اطلاعات مؤسسه مشاوران
– معاون بازرگانی دپارتمان بین المللی مشاوره مدیریت سراج راهگشای اقتصاد ایرانیان
– مدیر آموزش مؤسسه آموزش عالی آزاد ماهان
– معاون بازرگانی شرکت سپهر گستر بختگان
– مدیر بازاریابی و فروش برج تجاری تفریحی خلیج فارس

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران