border
محمدعلی خوشقیافه رضایی

محمدعلی خوشقیافه رضایی

صاحب ایده (مبتکر)
border
راش نگین تجارت

راش نگین تجارت

   دکتری و بالاتر
   ایران
   قزوین
   قزوین
   استان قزوین - خیابان خیام جنوبی - کوچه دکتر اسماعیل خردمند6 - معبر آخر : کوچه شهید محمدرضا خالقی - پلاک 12 - طبقه سوم شرقی

نزدیک به 13 سال سابقه زندگی - تحصیل و فعالیت بازرگانی در کشور روسیه با شرکت های روسی و آلمانی در شهر مسکو دارم
هم اکنون مدیر عامل شرکت بازرگانی راش نگین تجارت در ایران و مدیر عامل شرکت راش تریدینگ در روسیه میباشم

لازم به ذکر است که تمامی موارد مورد ذکر شده تائیید سازمان های دولتی ایران و روسیه رسیده است.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران