border
میلاد دهقان

میلاد دهقان

موسس
border
زندگی زیبا

زندگی زیبا

   فوق لیسانس
   ایران
   خراسان شمالی
   بجنورد
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران