fa-IR
border
بنیامین عابدینی

بنیامین عابدینی

مربی
   لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران

تدریس در دانشگاه و آموزشگاه موسیقی و سابقه ی آموزش در الوپیک

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران