border
محمد امین ابوالحسنی

محمد امین ابوالحسنی

متخصص
   دیپلم
   ایران
   البرز
   کرج

سلام
ابوالحسنی هستم ، محمد امین
دانشجوی کارشناسی مدیریت مالی و فعال حوضه استارت آپ ها
در زمینه رشته خودم که مدیریت مالی است به استارت آپ ها در جذب سرمایه گذار و تامین سرمایه مشاوره میدهم وهمچنین در زمینه علاق شخصی که مذاکره و هنر سخنوری است در مذاکر و اراعه به سرمایه گذار کمک میکنم
و همچنین در زمینه استراتژی و هک رشد که از دیدگاه من بسیار مرتبط و وابسته به هم هستن که بسیار علاقه مند هستم مطالعات بسیاری داشته ام و فعالیت میکنم

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران