fa-IR
border
بابک فیروزی

بابک فیروزی

متخصص
   فوق لیسانس
   ایران
   مرکزی
   اراک
   جهاد دانشگاهی استان مرکزی
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران