fa-IR
border
Im. Ahm.

Im. Ahm.

صاحب ایده (مبتکر)
   دکتری و بالاتر
   ایران
   خوزستان
   اهواز
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران