fa-IR
border
عبدالرزاق  بابا خانی

عبدالرزاق بابا خانی

مربی
  
   ایران
   بوشهر
   بوشهر
   .خیابان امام بوستان 27 ساختمان دوم طبقه اول

اینجانب در حوزه های مختلف مرتبط با بازاریابی فعالیت دارم. از جمله موارد ذکر شده در پایین:
همچنین مولف کتاب "ریفرال مارکتینگ" و کتاب سطل سوم می باشم. همچنین مترجم کتاب "فروش در رسانه اجتماعی" هستم. ضمنا تاکنون 5 سمینار تخصصی در حوزه کسب و کار برگزار کرده ام.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران