fa-IR
border
ایوب تیموری

ایوب تیموری

صاحب ایده (مبتکر)
   دکتری و بالاتر
   ایران
   خراسان رضوی
   مشهد
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران