fa-IR
border
میلاد کرمی

میلاد کرمی

موسس
border
داد و ستد پنج قاره

داد و ستد پنج قاره

   دیپلم
   ایران
   اصفهان
   اصفهان
   خیابان سروش، شرکت داد و ستد پنج قاره

من سالها با برندهای بزرگ ایران مثل اسنپ، بامیلو، تپسی، مدیسه، الوپیک، روکولند، پیک برتر و... همکاری دارم. تدریس کسب و کار و راه اندازی استارتاپ میکنم.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران