fa-IR
border
ایده ساز

ایده ساز

صاحب ایده (مبتکر)
   دیپلم
   ایران
   تهران
   تهران

توعمل بایددیدتوحرف همه انیشتین هستند

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران