fa-IR
border
مژده خیرالهی

مژده خیرالهی

صاحب ایده (مبتکر)
   فوق دیپلم
   ایران
   البرز
   کرج

با توجه به زمینه کاری که داشتم و مسئول کامپیوتر بودن خیلی از برنامه ها و زمینه ها را در حد رفع نیاز خودم و شرکت کار می کنم و از همین تجربه در استارت آپم استفاده داشتم .

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران