fa-IR
border
حسین رسته خاک

حسین رسته خاک

صاحب ایده (مبتکر)
   فوق لیسانس
   ایران
   یزد
   میبد

معلم، محصل، دارای شغل آزاد

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران