fa-IR
border
محمدرضا صباغیه یزد

محمدرضا صباغیه یزد

مربی
   فوق لیسانس
   ایران
   یزد
   یزد
   دانشگاه یزد. شتابدهنده پیشگامان

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی از اصفهان . متاهل . شاغل در شتابدهنده پیشگامان و علاقه مند به حوزه تحلیل کسب و کار و استارتاپ .

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران