fa-IR
border
حامد حدادپژوه

حامد حدادپژوه

موسس
border
امن پردازان سازندگان ایده زمان

امن پردازان سازندگان ایده زمان

   دکتری و بالاتر
   ایران
   فارس
   شیراز
   خیابان زند روبه رو هتل پارس ساختمان 490 طبقه چهارم واحد 17
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران