fa-IR
border
شمس اله قنبری

شمس اله قنبری

متخصص
   دکتری و بالاتر
   ایران
   قم
   قم
   دانشگاه ازاد اسلامی اشتیان

استادیار گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی
17سال سابقه تدریس درمقاطع مختلف(لیسانس - ارشد-دکتری) و عضو یت هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر وفناوری اطلاعات وعلوم کامپیوتر
دکتری سیستم های توزیع شده کامپیوتری از دانشگاه UPMمالزی با ارایه بهترین تز در سطح دانشکده در سال 2015
دارای مقالات متعددچاپ شده درمجلات ISI وکنفرانس های علمی بین المللی (مانند چین-لهستان-یونان –مالزی وایالات متحده عربی)
چند کتاب چاپ شده در زمینه علوم کامپیوتر
داوری مجلات مختلف ISI وعضوکمیته علمی کنفرانس های متعددی درسطح جهان
محقق علوم کامپیوتر(سیستم های توزیع شده با کارایی بالا(HPC) -هوش مصنوعی و پردازش تکاملی)
مدیر مسول دوفصلنامه تخصصی محاسبات وسامانه های توزیع شده
نماینده هیات موسس انجمن توزیع شده ایران
راهنمایی پایان نامه بیش از 20 دانشجوی تحصیلات تکمیلی
برگزاری دوره های متعدد روش تحقیق کاربردی-وتحقیق وتوسعه (R&D)
داوری در برخی از نشریه های علمی پژوهشی وکنفرانس های بین اللمللی (داخل وخارج کشور)

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران