border
وحید زارعی

وحید زارعی

نماینده شرکت
border
گروه مشاورین مدیریت بهسا

گروه مشاورین مدیریت بهسا

   فوق لیسانس
   ایران
   گیلان
   رشت

www.vahid-zarei.com

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران