fa-IR
border
محمد عبادی

محمد عبادی

متخصص
   فوق لیسانس
   ایران
   البرز
   کرج

مدیریت و اجرای فرآیند دیزاین از یافتن نیاز تا تولید محصول. دارای تجربه در طراحی محصول، تولید محصول، استرتژی محصول، فرآیند دیزاین، مدیریت تولید

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران