fa-IR
border
فاطمه آقا زاده

فاطمه آقا زاده

موسس
  
   ایران
   تهران
   تهران
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران