fa-IR
border
کریم اسماعیل زاده

کریم اسماعیل زاده

صاحب ایده (مبتکر)
   لیسانس
   ایران
   فارس
   شیراز
   شیراز - خلدبرین - ساختمان مجلل

توانمند -با ایده -
خوش ذوق - خوش برخورد در افکار نوین و جدید-
با نظم - پیگیر و پیشرو در متد های روزمره

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران