border
محمد حسین میرزائی

محمد حسین میرزائی

صاحب ایده (مبتکر)
   دیپلم
   ایران
   تهران
   شهریار
   دانشجوی دانشگاه قم
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران