fa-IR
border
علی راست رو

علی راست رو

سرمایه گذار
border
ملاتیما

ملاتیما

   لیسانس
   ایران
   قم
   قم

مدیر اجرایی سایت ملاتیما

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران