fa-IR
border
مرضیه صفاری

مرضیه صفاری

متخصص
  
   ایران
   اصفهان
   خمینی شهر
   شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان- ساختمان شیخ بهایی- واحد 141
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران