fa-IR
border
میثم  زارعی

میثم زارعی

صاحب ایده (مبتکر)
  
   ایران
   اصفهان
   اصفهان
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران