fa-IR
border
آرش دیانتی

آرش دیانتی

مربی
   فوق لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران
   پارک علم وفناوری دانشگاه علوم پایه زنجان

طی حدود 20 سال گذشته در شکل گیری، راه اندازی، اجرا، مدیریت، تجاری سازی، شکست و موفقیت کسب وکارهای مختلف حضور داشتم و در نهایت به این نتیجه رسیده ام که یکی از اصلی ترین نیازهای کشور ما و شاید مهمترین آن، عدم داشتن مهارت های مدیریتی و حتی عدم اعتقاد به لزوم داشتن دانش و مهارت مدیریت و تکنیک های ساخت یافته این حوزه در میان مهندسان و سایر فعالین فضای کسب و کار کشور می باشد و در راستای رفع آن در تلاش هستم.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران