fa-IR
border
مهدی رجب زاده

مهدی رجب زاده

مربی
   لیسانس
   ایران
   مرکزی
   اراک
   اداره کل پست استان مرکزی
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران