fa-IR
border
ژاله معروف

ژاله معروف

مربی
   لیسانس
   ایران
   البرز
   کرج
   عظیمیه

مستر ارشد فنگ شویی و دکتری طب مکمل

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران