fa-IR
border
نیما قربانی زیکساری

نیما قربانی زیکساری

متخصص
   لیسانس
   ایران
   مرکزی
   اراک
   خیابان دانشگاه، خیابان بهزیستی، اداره کل نوسازی مدارس استان مرکزی
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران