fa-IR
border
مهران توکلی

مهران توکلی

مربی
   لیسانس
   ایران
   مرکزی
   تفرش
   مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان تفرش
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران